Οικονομική Υπηρεσία Δ. Ασπρόπυργου: Ανακοίνωση για τις ρυθμίσεις του νόμου 4611

0
568

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ασπροπύργου ανακοινώνει ότι,  παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου, έως 31-12-2019 

 α) είτε να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους εφάπαξ με ολική έκπτωση από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, β) είτε να υπαχθούν σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής μέχρι εκατό (100) μηνιαίων δόσεων, με ταυτόχρονη μείωση των εν λόγω προσαυξήσεων σύμφωνα με το  (άρθρο 110 παρ.1 Ν.4611/19) ως εξής:

1) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό   ογδόντα τοις εκατό (80%),
2) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
3) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
4) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Για περισσότερες πληροφορίες , οι πολίτες μπορούν  να απευθύνονται στο Τμήμα Είσπραξης Εσόδων του Δήμου Ασπροπύργου (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: κος  Λιάκος Σπυρίδων, τηλ. 2132006466 & κα Καραμπούλα Βασιλική, τηλ. 2132006469). 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ